Saana Tyni Säätiön säännöt

Saana Tyni -säätiön säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Saana Tyni -säätiö ja kotipaikka Helsinki.

Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea siivousalla menestyviä opiskelijoita sekä tukea nuorten työllisyyttä ja edistää siivousalan haluttavuutta.

Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä siivousalaa edistäviä avustuksia tai stipendejä yksittäisille henkilöille, hankkeille sekä yhteisöille.

Säädepääoma

Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee säätiön perustajat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.
Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

6 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

7 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

8 §

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.